Spring til indhold

Er jordskruefundamenter sikre at benytte?

Når du skal vælge fundament til dit hus, sommerhus, tilbygning eller fx et anneks er det nærliggende at vælge et traditionelt betonfundament, enten med betonblokke eller et der støbes på stedet. Det kender man og ved hvad er, men hvorfor ikke vælge en anden løsning, der er mere sikker både for dig, din familie, ikke mindst bedre for miljøet.

    De skruer som vi benytter hos Dansk Jordskruefundament er galvaniserede. Dvs. stålet har fået en rustbeskyttelse, der gør at de kan holde længere.

    Selve galvaniseringen er på 80μ (1 μ svarer til 1/1000 mm). Når skruerne er i jorden som fundament vil der forsvinde 1-2μ pr. år. Når galvaniseringen er væk, er der selve stålet tilbage. Det giver tilsammen en holdbarhed på mindst 90 år. Hvis vi skal sammenligne med beton anslås levetiden til ca 50 år.

    Hvis du har en grund, der er meget fugtig, måske som følge af de mange kraftige regnskyl der har været de sidste år, vil du måske fået oplyst, at det ikke er forsvarligt at bygge der. Det er også rigtigt, hvis du vælger et traditionelt betonfundament.

    Vælger du i stedet et jordskruefundament kan du roligt få bygget på grunden. Jordskruerne fungerer ligesom pilotering af jorden. Hvis jorden er meget blød bruger vi hos Dansk Jordskruesystem skruer, der er forlængbare til ønsket længde. Det gør vi for at sikre os at fundamentet holder og dit hus bliver, hvor det skal.

    Hvor mange skruer der skal bruges på et fundament og hvor lange de skal være, vurderes ud fra en test af jordens bæreevne, som vi altid foretager inden vi begynder at bygge.